Caner

Adana’ya Temiz Hava! (İmza Kampanyası)

Caner
Cevaplar0
Gösterim422
Caner
Yönetici
Konular30
Cevaplar34

Adana Yumurtalık Sugözü kumsalında yapılması planlanan Hunutlu Kömürlü Termik Santrali halk sağlığını tehdit ediyor.

COVID-19 kriziyle beraber kirli havanın yarattığı sağlık riskleri bir kez daha gündemde; ancak Adana yıl boyu kirli hava soluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adana merkezde yapılan ölçümlere göre, 2019’de havadaki kirletici madde (PM10) yoğunluğu Türkiye’de belirlenmiş sınır değerin iki, Dünya Sağlık Örgütü’nün değerlerinin ise dört kat üzerinde.

Adana, 2019 yılı boyunca 236 gün, yani yılın %65’inde bu kirli havayı soludu. 

Eğer hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü değerlerinin altında tutulabilseydi, 2019 yılında Adana’da 2 bin 72 ölüm engellenebilirdi. Diğer bir ifadeyle, Adana’da her 5 kişiden 1’i hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybetti.

Türkiye’de ise en güncel verilere göre dış ortam hava kirliliği yılda yaklaşık 52 bin erken ölüme neden oluyor.

Santralin yapılması, daha çok erken ölüme ve hastalığa yol açacak. Adana’da termik santral değil temiz hava istiyoruz. Santralin inşaatı derhal durdurulmalı!

Santral inşaatı derhal durdurulmalı; çünkü:

 1. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu hazırlanırken ölçülen hava kalitesine ait veriler, güncel mevzuatımızın limit değerlerinin çok üzerinde bir kirliliği gösteriyor, santralin ÇED olumlu kararı geçerli değil.
 2. Termik santralin Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) yapılmadan yani halk sağlığı üzerindeki etkisi bilinmeden inşaatına başlandı.
 3. İskenderun Körfezi’ndeki diğer termik santral ve sanayi tesislerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri kümülatif olarak değerlendirilmedi.
 4. Santral projesi, İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı (BKAP) ve Mersin-Adana Bölgesi Çevre Düzeni Planlarına aykırı.
 5. Yeşil deniz kaplumbağaları için Akdeniz Havzası’nda öncelikli yuvalama kumsallarından biri olan proje alanındaki inşaat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2009/10 Genelgesi’ne göre hukuka aykırı.

#AdanayaTemizHava

Daha fazla bilgi için: adanayatemizhava.org

Notlar:

 1. Dünya Sağlık Örgütü, 2013 yılında dış ortam hava kirliliğinin akciğer kanserine neden olduğu ve mesane kanseri riskini artırdığını açıkladı. İç ve dış ortam hava kirliliği dünyada her yıl 7 milyon erken ölümden sorumlu.
 2. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun “Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor 2019” başlıklı raporuna göre hava kirliliği Türkiye’de yılda yaklaşık 52 bin erken ölüme neden oluyor.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adana Meteoroloji istasyonunda ölçülen yıllık PM10 kirleticisi, Türkiye ve AB’nin ulusal sınır değerinin 2 kat, Dünya Sağlık Örgütü tavsiye değerinin 4 kat üzerinde.
 4. Hunutlu Termik Santrali’nin 2014 tarihli Nihai ÇED raporunda yer alan PM10 kirleticisine ait ölçümler, insan sağlığının korunması ve AB mevzuatıyla uyumlaştırma için güncellenen Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ndeki sınır değerleri aşıyor.
 5. Çevre Mühendisleri Odası’nın 2019 Hava Kirliliği Raporu’na göre Adana PM10 kirliliğinde en çok limit aşımı yaşanan iller arasında. Ayrıca Adana Valilik istasyonunda günde ortalama 50µg/m³ değerini geçmemesi gereken günlük PM10 kirletici konsantrasyonu 2019 boyunca 236 gün, yani yılın %65’inde aşıldı. Halbuki Türkiye’deki yönetmeliklere göre bu aşım sayısının 35 günü geçmemesi gerekiyor.
 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından raporlanan 2018 yılı emisyon envanterine göre  NO2 (azot dioksit) ve SO2 (kükürt dioksit) hava kirletici emisyonlarına en fazla elektrik ve ısı üretiminin sektörü neden oluyor. Çevre Mühendisleri Odası’nın bulgularına göre Adana Valilik istasyonunda 2019’da yapılan ve daha çok fosil yakıt kaynaklı kirlilik göstergesi olan SO2 ölçümlerine göre yıl içinde 42 gün DSÖ limitleri aşılmış durumda.
 7. Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL)’nin yaptığı hesaplamaya göre Adana’da 2019 yılında  30 yaşın üzerindeki 9 bin 485 erken ölüm vakası içerisinde 2 bin 72 ölüm, hava kirliliği (PM2.5 ve PM10) kaynaklı.

Destekleyen Kurumlar:

Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği

Adana Tabip Odası

Adana Ziraat Mühendisleri Odası

Antakya Çevre Koruma Derneği

CAN (Avrupa İklim Eylem Ağı) Europe

Doğa Derneği

Doğu Akdeniz Çevre Platformu

Ekosfer Derneği

Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği

Erzin Yeşilkent Sulama Kooperatifi

HEAL (Sağlık ve Çevre Birliği)

İskenderun Çevre Koruma Derneği

Mersin Çevre ve Doğa Derneği

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği

Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

Yuva Derneği

350.org

Profile Photo
Misafir

Üye Ol